Impresszum


A hungarofest.hu weboldalt a Hungarofest Nonprofit Kft. működteti.

Címünk, székhelyünk: 1026 Budapest, Sodrás u. 16.

Cégjegyzékszám: 01-09-921721
Adószám: 18089996-2-41
E-mail: info@hungarofest.hu
Telefon: +36302402141

Jogi nyilatkozat

1. A hungarofest.hu weboldalon közvetlenül semmilyen szolgáltatás nem rendelhető meg, a Hungarofest Nonprofit Kft. közvetlenül semmilyen elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nem nyújt.

3. A hungarofest.hu weboldalon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik.

4. Szerzői jogvédelem:

4.1. A weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt álnak.

4.2. A weboldalon keresztül elérhető linkek tekintetében az adott oldal szerkesztője minősül a szerzői jog jogosultjának.

5. A honlap használatának feltételei:

5.1. A honlapot megtekintő felhasználó a honlap tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására ? azaz on-line hozzáférésre, a weboldal egyes részeinek a felhasználó által használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására - jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.

5.2. A felhasználó kifejezetten nem jogosult az adott tartalom többszörözésére, újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és formában történő másolására, átvételére, adatbázisában történő tárolására, letölthetővé tételére, valamint a tartalom saját tartalomkénti feltüntetésére, kereskedelmi forgalomba hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

6. Felelősség a szolgáltatásért:

6.1. A Hungarofest Nonprofit Kft. törekszik a weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, helytállóságáért, esetleges módosulásáért, hitelességéért nem vállal felelősséget.

6.2. A weboldalon található linkek segítségével elérhető más weboldalakon található információkat a Hungarofest Nonprofit Kft. nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

6.3. A Hungarofest Nonprofit Kft. nem garantálja a weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. A Hungarofest Nonprofit Kft. nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.

7. Adatvédelem:

7.1. A Hungarofest Nonprofit Kft. a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat az igénybe vevő hozzájárulásának hiányában csak akkor kezelhet, ha azok az igénybe vevővel közvetlenül nem hozhatók összefüggésbe.

7.2. A Szolgáltató személyes adatok esetleges kezelése során az Info tv és a GDPR rendelet előírásait maradéktalanul betartja.

8. Jogkövetkezmények:

8.1. A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Hungarofest Nonprofit Kft haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.

8.2. A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.